Uzależnienia
Alkoholizm
Leczenie

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań

Przymusowa terapia antyalkoholowa

W Polsce poddanie się leczeniu odwykowemu jest całkowicie dobrowolne. Jednak występują takie przypadki, że terapia antyalkoholowa staje się obowiązkowa dla uzależnionego od alkoholu w związku z nakazem wydanym przez sąd. Podstawą do wydania takiego orzeczenia jest wystawienie opinii przez psychologa i psychiatrę. Terapia dla alkoholika w postaci przymusowej należy do możliwości gminnej komisji rozwiązywania wszelkich problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Terapia dla alkoholików i złożenie wniosku

Biegli mogą wydać opinię w kwestii takie jak terapia leczenia alkoholizmu. Wówczas wskazują też rodzaj zakładu leczniczego. Wniosek w tej sprawie może być złożony przez niemal każdą osobę i instytucję. Uchylanie się od pracy, naganne zachowanie, zakłócanie spokoju, porządku publicznego oraz demoralizacja małoletnich, to tylko kilka przesłanek, które mogą stać podstawą do całego procesu jakim jest terapia dla alkoholików.

Podstawy do przymusowego rozwiązania problemów alkoholowych

Warto przed złożeniem wniosku powołać się na interwencję policji czy też wcześniejsze pobyty w izbie wytrzeźwień. Terapia antyalkoholowa dotychczas odbyta z pewnością zawiera dokumentację lekarską oraz opinie psychologa czy też wyroki w sprawie karnej w bardziej zaawansowanych przypadkach. Po otrzymaniu takich argumentów terapia leczenia alkoholizmu zostanie zgłoszona przez komisję do sądu rejonowego.

Przebieg procesu

Jeśli uzależniony od alkoholu nie stawi się na procesie, to sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję. Terapia dla alkoholika wówczas może przybrać postać stacjonarną lub niestacjonarną. Rozprawa powinna odbyć się w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku. Sam obowiązek poddania się leczeniu, terapia dla alkoholików obowiązuje tak długo, jak tego wymaga. Maksymalnie może trwać do dwóch lat od chwili uprawomocnienia się postanowienia. Poza tym wobec osób uzależnionych od alkoholu stosuje się procedury zamieszczone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone